Eerste leerjaar – optie 1 A FLEX

Jouw profiel

 • Als je kiest voor de optie FLEX, dan verwachten we dat je in de basisschool sterk was voor Nederlands, Frans, wereldoriëntatie en wiskunde.
  Je algemene jaartotaal was zeer goed.
 • Je bent nieuwsgierig en je studeert graag. Je bent bereid om elke dag grondig te studeren en te werken. Je hebt een goed geheugen en een goed inzicht.
 • Je bent flexibel, kunt zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces.
 • Je houdt van een stevig tempo en een uitdaging.

Algemene vorming 1 A (27 u./week voor iedereen)

ALGEMENE VORMING (AV)  
Aardrijkskunde2
Beeld (plastische opvoeding)1
Engels1
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Mens en samenleving2
Muziek1
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
TOTAAL algemene vorming27

Aanvullend keuzepakket 1 A (5 u./week)

OPTIE 1 A FLEX  
ICT1
Flexibel leren WI/FR/NE3
Da Vinci-uur (2/3 projecten/jaar)1
TOTAAL AV + optie32

Wat leer je?

 • In 1 A FLEX krijg je een brede algemene en theoretische vorming. Je hebt een ruim pakket moderne talen, wetenschappen en wiskunde.
 • Verder heb je ook vakken die je al kent vanuit de basisschool, maar soms onder een andere naam: godsdienst, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen, lichamelijke opvoeding, muziek, beeld (plastische opvoeding) en techniek.
 • Mens en samenleving: in dit vak krijg je een aantal bouwstenen die je helpen groeien als persoon en in je relaties met anderen. Je krijgt ook inzicht in een aantal maatschappelijke en economische thema’s.
 • Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in de samenleving en ook bij het leren. In het vak ICT leer je o.a. efficiënt en inzichtelijk werken met een computer, Chromebook … Toepassen en oefenen van ICT-vaardigheden gebeurt ook in de lessen algemene vorming met je Chromebook.
 • Drie lesuren per week zijn gereserveerd voor ‘flexibel leren’. Je maakt dan oefeningen, remediëringstaken of uitdagende taken op maat voor wiskunde, Frans en Nederlands.
  Je werkt zelfstandig of in groepjes, maar je krijgt coaching door verschillende vakleerkrachten. Remediëringstaken zijn verplicht en prioritair af te werken. Is er ruimte en tijd voor uitdagende taken, dan kun je ook zelf keuzes maken. Deze uren kunnen klas- en vakoverschrijdend georganiseerd worden.
 • Tijdens een wekelijks Da Vinci-uur kun je via projectwerk flexibel je talenten ontdekken en verschillende studiedomeinen verkennen. Zo leer je in het project ‘STEM’ (Science, Technology, Engineering, Mathematics) al experimenterend probleemonderzoekend en creatief te denken. In een ander project oefen je op een speelse manier wiskunde in het Frans. En wat dacht je van ‘American games’, extra sport in het Engels?

Wat na het eerste jaar 1 A FLEX?

In het Sint-Franciscusinstituut kun je in het tweede jaar kiezen uit 3 basisopties in de A-stroom:

 1. economie en organisatie,
 2. maatschappij en welzijn,
 3. moderne talen en wetenschappen.