Eerste leerjaar – optie 1 A FLEX

Jouw profiel

 • Als je kiest voor de optie FLEX, dan verwachten we dat je in de basisschool sterk was voor moedertaal, Frans, wereldoriëntatie en wiskunde.
  Je algemene jaartotaal was zeer goed.
 • Je hebt een brede interesse en talent voor taal, cultuur, wiskunde en wetenschappen en houdt graag nog alle opties open.
 • Je bent nieuwsgierig en je studeert graag. Je bent bereid om elke dag grondig te studeren en te werken. Je hebt een goed geheugen en een goed inzicht.
 • Je bent flexibel en kunt zelfstandig werken.

Basispakket voor iedereen 1 A
(27 u./week)

ALGEMENE VORMING
aardrijkskunde 2
Frans 4
geschiedenis 1
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muzikale opvoeding 1
natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
plastische opvoeding 2
techniek 2
wiskunde 4
TOTAAL basis 27

Aanvullend keuzepakket 1 A
(5 u./week)

OPTIE 1 A FLEX
flexibel leren WI/FR/NE 2
flexibel verkennen (Da Vinci-uur) 2
computervaardigheden (ICT) 1
TOTAAL basis + optie 32
Facultatief CLIL wiskunde 1

Wat leer je?

 • In deze richting krijg je een brede algemene en theoretische vorming. Je hebt een ruim pakket moderne talen, wetenschappen en wiskunde.
 • Verder heb je ook vakken die je al kent vanuit de basisschool, maar soms onder een andere naam: godsdienst, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, plastische opvoeding, computervaardigheden (ICT) en techniek.
 • Twee lesuren per week zijn gereserveerd voor ‘flexibel leren‘. Je maakt dan remediëringstaken of uitdagende taken op maat voor wiskunde, Frans en/of Nederlands.
  Je werkt zelfstandig of in groepjes, maar je krijgt coaching door verschillende vakleerkrachten. Remediëringstaken zijn verplicht en prioritair af te werken. Is er ruimte en tijd voor uitdagende taken, dan kun je ook zelf keuzes maken. Deze uren worden klas- en vakoverschrijdend georganiseerd.
 • Tijdens twee Da Vinci-uren per week kun je via projectwerk flexibel je talenten ontdekken en verschillende studiedomeinen verkennen. Zo leer je bv. in het project STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) al experimenterend probleemonderzoekend en creatief te denken.
  Of je kiest voor een project als ‘Leef‘ over de basisprincipes van verbindend communiceren. Je leert o.a. op een speelse en creatieve manier je eigen gevoelens en die van anderen beter te begrijpen en te verwoorden en conflicten te vermijden of op te lossen. Zie ook onze vernieuwde visie op de eerste graad.
  Ook deze uren zijn klasoverstijgend.
 • Extra uitdagingen:
  Je krijgt de kans om wekelijks een extra uur wiskunde te volgen in het Frans (CLIL: Content and Language Integrated Learning).

Wat na het eerste jaar 1 A FLEX?

Een logische overgang binnen het Sint-Franciscusinstituut na het eerste leerjaar A met optie FLEX is de basisoptie moderne wetenschappen, waarin je kennismaakt met zowel wetenschap als economie. Je kan ook kiezen voor ondernemen (handel) of voor een andere basisoptie.