Eerste leerjaar – optie 1 A FIX

Jouw profiel

 • Als je kiest voor 1 A FIX, dan verwachten we dat je in de basisschool goed was voor moedertaal, Frans, wereldoriĆ«ntatie en wiskunde.
  Ook je algemene jaartotaal was goed.
 • Je verkiest een vast vakkenpakket met extra ondersteuning, in het bijzonder voor de hoofdvakken Nederlands, Frans en wiskunde.
 • Je hebt nood aan extra hulp bij het leren leren.
 • Je kiest vooral voor een veilig houvast.
 • Je bent nieuwsgierig en je leert graag bij. Je bent bereid om elke dag te studeren en te werken.

Basispakket voor iedereen 1 A (27 u./week)

ALGEMENE VORMING
aardrijkskunde 2
Frans 4
geschiedenis 1
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muzikale opvoeding 1
natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
plastische opvoeding 2
techniek 2
wiskunde 4
TOTAAL basis 27

Aanvullend keuzepakket 1 A
(5 u./week)

OPTIE 1 A FIX
extra Nederlands 1
extra wiskunde/Frans 1
Da Vinci-uur 1
klasuur: leren leven/leren leren 1
computervaardigheden (ICT) 1
TOTAAL basis + optie 32

Wat leer je?

 • In 1 A FIX krijg je een brede algemene vorming. Daarnaast zijn er heel wat praktische toepassingen. Je hebt een ruim pakket moderne talen en wiskunde.
 • Verder heb je ook vakken die je al kent vanuit de basisschool, maar soms onder een andere naam: godsdienst, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, plastische opvoeding, computervaardigheden (ICT) en techniek.
 • Tijdens een wekelijks klasuur met je klassenleraar krijg je de gelegenheid te werken aan sociale vaardigheden en leren leren.
  Je leert o.a. de basisprincipes van verbindend communiceren. Op een speelse en creatieve manier leer je je eigen gevoelens en die van anderen beter te begrijpen en te verwoorden. Je leert in dialoog te gaan met respect voor elkaar. Je leert nuanceren en conflicten te vermijden en op te lossen.
 • Tijdens het wekelijkse Da Vinci-uur kun je via projectwerk allerlei talenten ontdekken en ook andere studiedomeinen verkennen.
  Zo leer je bv. in het project STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) al experimenterend probleemonderzoekend en creatief te denken.
  Of je kiest voor een kennismaking met economie of kunst …. Zie ook onze vernieuwde visie op de eerste graad.

Wat na het eerste jaar 1 A FIX?

Een logische overgang binnen het Sint-Franciscusinstituut na het eerste leerjaar A optie FIX is een tweede jaar met de basisoptie ondernemen (handel). Ook een overgang naar een andere studierichting is mogelijk.