Eerste leerjaar – optie 1 A FIX

Jouw profiel

 • Als je kiest voor de optie FIX, dan verwachten we dat je in de basisschool goed was voor Nederlands, Frans, wereldoriëntatie en wiskunde.
  Je algemeen jaartotaal was goed.
 • Je verkiest een vast vakkenpakket met extra ondersteuning, in het bijzonder voor de hoofdvakken Nederlands, Frans en wiskunde.
 • Je krijgt graag extra hulp bij het leren leren.
 • Je kiest vooral voor een veilig houvast.
 • Je bent nieuwsgierig en je leert graag bij. Je bent bereid om elke dag te studeren en te werken.

Algemene vorming 1 A
(27 u./week voor iedereen)

ALGEMENE VORMING (AV)  
Aardrijkskunde 2
Beeld (plastische opvoeding) 1
Engels 1
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
TOTAAL algemene vorming 27

Aanvullend pakket 1 A
(5 u./week)

OPTIE 1 A FIX  
ICT 1
Frans (extra uur) 1
Nederlands (extra uur) 1
Wiskunde (extra uur) 1
Da Vinci-uur (2/3 projecten/jaar) 1
TOTAAL AV + optie 32

Wat leer je?

 • In 1 A FIX krijg je een brede algemene vorming. Daarnaast zijn er heel wat praktische toepassingen. Je hebt een ruim pakket moderne talen en wiskunde.
 • Verder heb je ook vakken die je al kent vanuit de basisschool, maar soms onder een andere naam: godsdienst, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen, lichamelijke opvoeding, muziek, beeld (plastische opvoeding) en techniek.
 • Mens en samenleving: in dit nieuwe vak krijg je een aantal bouwstenen die je helpen groeien als persoon en in je relaties met anderen. Je krijgt ook inzicht in een aantal maatschappelijke en economische thema’s.
 • Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in de samenleving en ook bij het leren. In het vak ICT leer je o.a. efficiënt en inzichtelijk werken met een computer, Chromebook … Toepassen en oefenen van ICT-vaardigheden gebeurt ook in de lessen algemene vorming met je Chromebook.
 • Tijdens het wekelijkse Da Vinci-uur kun je via projectwerk allerlei talenten ontdekken en ook andere studiedomeinen verkennen.
  Zo leer je bv. in een project de basisprincipes van verbindend communiceren. Op een speelse en creatieve manier leer je je eigen gevoelens en die van anderen beter te begrijpen en te verwoorden. Je leert in dialoog te gaan met respect voor elkaar. Je leert nuanceren en conflicten te vermijden en op te lossen.
  In het project ‘Vintage home management’ leer je je praktisch uit de slag te trekken. En wat dacht je van ‘American games’, extra sport in het Engels?

Wat na het eerste jaar 1 A FIX?

In het Sint-Franciscusinstituut kun je in het tweede jaar kiezen uit 3 basisopties in de A-stroom:

 1. economie en organisatie,
 2. maatschappij en welzijn,
 3. moderne talen en wetenschappen.