Onze visie op de vernieuwde eerste graad

Op 1 september 2019 startte de hervorming van het secundair onderwijs. Op SFI gingen we het schooljaar voordien al van start met een vernieuwde observerende en oriënterende eerste graad.

De eerste graad moet een vlotte overgang mogelijk maken tussen het basis- en het secundair onderwijs. Het liefst gebeurt dat in een veilige omgeving en met een goede omkadering. Welbevinden en verbondenheid blijken sleutels tot succesvol leren en tot motivatie voor het studeren. Daarom proberen we in de eerste graad de leerlingen zoveel mogelijk les te laten volgen in dezelfde klasgroep.

In de eerste graad wordt een stevige basis gelegd. Kennis blijft belangrijk, maar ook inzicht, vaardigheden en attitudes worden geleidelijk aangeleerd en opgebouwd.

Daarbij is het belangrijk elk individueel kind en zijn of haar leerproces goed te observeren: welke talenten en interesses merken we op, welk abstractieniveau kan het kind aan? We geven de leerlingen ook de ’tools’ om steeds zelfredzamer te worden en meester te worden van het eigen leerproces.

Alle leerlingen krijgen een brede basisvorming en kunnen zowel hun talenten als verschillende studiedomeinen verkennen.

Voor elk profiel van leerlingen hebben we in de A- of B-stroom een aangepast aanbod. Binnen de A-stroom zijn de opties FIX, FLEX of Latijn.

Bijzondere aandacht gaat naar het ‘flexibel leren‘ in de optie FLEX en naar de ‘Da Vinci‘-uren in de volledige A- en B-stroom.

Leonardo Da Vinci was een veelzijdig getalenteerd man.
Hij wordt algemeen bewonderd als kunstenaar, wetenschapper, uitvinder … en is een inspirerend voorbeeld!

Tijdens de Da Vinci-uren ontdekken de leerlingen via projectwerk hun eigen talenten en kunnen ze kennismaken met verschillende studiedomeinen.

Bijvoorbeeld:

  • Crea, drama …,
  • Sport CLIL (EN),
  • STEM/wetenschap en techniek,
  • Verbindende communicatie,
  • Vintage home management,
  • Wiskunde CLIL (FR).

In het tweede jaar maakt elke leerling dan de keuze voor een grondige domeinverkenning via een van de basisopties ‘economie en organisatie’, ‘Latijn’, ‘maatschappij en welzijn’ (nieuw op SFI) of ‘moderne talen en wetenschappen’.