Onze vernieuwde visie op de eerste graad

Hoewel de hervorming van het secundair onderwijs officieel uitgesteld is tot 1 september 2019, gaan wij op SFI op 1 september 2018 al van start met een vernieuwde en brede eerste graad.

De eerste graad moet een vlotte overgang mogelijk maken tussen het basis- en het secundair onderwijs. Het liefst gebeurt dat in een veilige omgeving en met een goede omkadering. Welbevinden en verbondenheid blijken sleutels tot succesvol leren en tot motivatie voor het studeren.

In de eerste graad wordt een stevige basis gelegd. Kennis blijft belangrijk, maar ook inzicht, vaardigheden en attitudes worden geleidelijk aangeleerd en opgebouwd.

Daarbij is het belangrijk elk individueel kind en zijn of haar leerproces goed te observeren: welke talenten en interesses merken we op, welk abstractieniveau kan het kind aan? We geven de leerlingen ook de ‘tools’ om steeds zelfredzamer en meester te worden van het eigen leerproces.

Alle leerlingen krijgen een brede basisvorming en kunnen zowel hun talenten als verschillende studiedomeinen verkennen.

Voor elk profiel van leerlingen hebben wij in de A- of B-stroom een aangepast aanbod. Binnen de A-stroom zijn de opties FLEX, FIX of Latijn.

Nieuw zijn vooral het ‘flexibel leren‘ in de optie FLEX en de ‘Da Vinci‘-uren in de hele A-stroom.

Leonardo Da Vinci was een veelzijdig getalenteerd man.
Hij wordt algemeen bewonderd als kunstenaar, wetenschapper, uitvinder … en is een inspirerend voorbeeld!

Tijdens de Da Vinci-uren ontdekken de leerlingen via projectwerk hun eigen talenten en kunnen ze kennismaken met verschillende studiedomeinen, zoals:

  • STEM/wetenschap en techniek,
  • economie en organisatie,
  • maatschappij en welzijn,
  • kunst en creatie,
  • taal en cultuur,
  • sport en beweging

In het tweede jaar maakt elke leerling dan de keuze voor een grondige domeinverkenning via een van de basisopties moderne wetenschappen, ondernemen (handel) of Latijn.

Overzicht vernieuwde eerste graad