Derde graad tso – studierichting handel

Deze studierichting wordt alleen nog aangeboden in het zesde jaar tijdens het schooljaar 2023-2024. Bekijk het vernieuwde studieaanbod

Je profiel

 • Je hebt aanleg voor bedrijfseconomie (commerciële activiteiten en administratieve verwerking van documenten) en aanleg voor vreemde talen.
 • Je kunt accuraat en geconcentreerd opdrachten uitvoeren.
 • Je hebt zin voor orde, nauwkeurigheid en stiptheid.
 • Je kunt zelfstandig werken met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je neemt een positieve houding aan tegenover veranderingen in de bedrijfswereld.
 • Je bent bereid tot permanente vorming.
 • Je neemt een flexibele houding aan ten opzichte van een wisselend takenpakket.
 • Je bent bereid tot contact en samenwerking.
 • Je beoogt een praktische opleiding maar met een voldoende basis om ook verder te studeren.

Wat leer je?

 • Een actuele en polyvalente basisvorming zorgt ervoor dat de doorstroming naar het hoger onderwijs vlot verloopt.
 • Je krijgt een commerciële vorming met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau.
 • Je krijgt een administratieve vorming gericht op de afhandeling van de administratie en het voeren van de dubbele boekhouding van een handelsonderneming.
 • Je leert praktijkgericht zakelijk communiceren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits vanuit concrete maatschappelijke contexten.
 • Je ontwikkelt ICT-vaardigheden binnen de verschillende professionele basispakketten van tekstverwerking en toegepaste informatica.
 • Je leert de beginselen van burgerlijk recht, handelsrecht, sociale wetgeving en fiscaliteit.
 • Je krijgt de mogelijkheid om in het 5de jaar godsdienst in het Engels te volgen (CLIL: Content and Language Integrated Learning).
 • Je verwerft ondernemerschapscompetenties die je bijvoorbeeld kunnen helpen om je te vestigen als zelfstandige.

Lessentabel 6e jaar

VAKKEN UREN
godsdienst (katholieke) 2
aardrijkskunde 1
bedrijfseconomie 10
Duits 2
Engels 3
Frans 4
geschiedenis 1
lichamelijke opvoeding 2
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
wiskunde 3
TOTAAL 33