Derde graad bso – 7de specialisatiejaar kantooradministratie en gegevensbeheer

Je profiel

 • Je wilt aan de slag als medewerker klantendienst, onthaalmedewerker of commercieel medewerker binnendienst.
 • Je volgde een vooropleiding 3de graad kantoor of een andere handelsrichting.
 • Je hebt interesse voor boekhouden en administratie.
 • Je wilt nog altijd bijleren op het vlak van pc-toepassingen.
 • Je hebt een feeling voor talen.
 • Zin voor orde, nauwkeurigheid en stiptheid vind je belangrijk.

Wat leer je?

In dit specialisatiejaar verwerf je bijkomende competenties binnen het kader van een oefenfirma, mini-onderneming of studentenbedrijf en via werkplekleren en stage (1 dag per week en enkele weken blokstage).

Je leert concreet:

 • in uiteenlopende contactsituaties klantgericht te handelen en communicatief vlot om te gaan met bezoekers, klanten en leveranciers in het Nederlands, Frans en Engels;
 • binnen een e-businessomgeving klantgericht te handelen. Je leert een e-commerce-omgeving (webshop) op te zetten en te beheren;
 • om te gaan met sociale media in de communicatie met klanten en bezoekers van het bedrijf;
 • de klantenrelaties, leveranciersrelaties en het voorraadbeheer duurzaam op te volgen met behulp van geïntegreerde software. Je verwerft inzicht in de bedrijfsprocessen binnen een onderneming met behulp van ERP-software;
 • gevorderde ICT-vaardigheden geïntegreerd toe te passen;
 • in team te werken.

Wat kun je doen na dit specialisatiejaar?

 • Na dit specialisatiejaar behaal je het diploma van het secundair onderwijs.
 • Je verwerft ondernemerschapscompetenties die je bijvoorbeeld kunnen helpen om je te vestigen als zelfstandige.
 • Je kunt gaan werken als onthaalmedewerker, medewerker klantendienst of commercieel medewerker binnendienst.
 • Wil je jouw kansen op de arbeidsmarkt verhogen, dan kun je kiezen voor een opleiding van het hoger beroepsonderwijs (HBO5).
  Meer info over deze en andere opleidingen vind je op de website www.onderwijskiezer.be.

Lessentabel

VAKKENUREN
godsdienst (katholieke)2
administratie4
Engels2
Frans2
integrale projecten4
lichamelijke opvoeding2
maatschappelijke vorming2
Nederlands2
stages12
TOTAAL32