Kom kijken naar 1914 schooltoneel op 19 en 20 april

Derde graad aso – studierichting Latijn

Deze studierichting wordt alleen nog aangeboden in het zesde jaar tijdens het schooljaar 2023-2024. Bekijk het vernieuwde studieaanbod

Je profiel

 • Je bent nieuwsgierig en studeert graag.
 • Je vindt het een uitdaging om je, naast je andere vakken, ook verder te verdiepen in de Latijnse literatuur en de antieke cultuur.
 • Als je een brede interesse hebt voor taal en cultuur kun je kiezen voor Latijn-moderne talen. Spreken wetenschappen je ook sterk aan, dan kun je terecht in Latijn-wetenschappen. Wie zich liever verdiept in wiskunde kiest voor Latijn-wiskunde.
 • Je bent bereid om heel regelmatig te studeren en te werken.
 • Je behaalde in de tweede graad zeer goede resultaten voor de vakken die je richting bepalen.
 • Je hebt een goed geheugen en ook voldoende inzicht.
 • Je mikt op hogere studies en wil hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de nodige leerhoudingen aanleren.

Wat leer je?

 • Gevarieerde en boeiende thema’s worden in de lessen Latijn uitgediept: poëzie (epiek en lyriek), retoriek, filosofie, recht, geschiedschrijving …
  Het accent ligt op literatuur en cultuur.
  Er is aandacht voor de verwerking van literaire thema’s in de kunst en de vergelijking ervan met actuele situaties en denkbeelden.
 • Je krijgt een uitgebreid pakket talen, wetenschappen en wiskunde, afhankelijk van de richting die je kiest.
 • Je gebruikt gevarieerde werkvormen gericht op zelfstandig werken en het gebruik van de moderne media.
 • Je ontwikkelt verder belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse en synthese, nauwkeurigheid, grondigheid, kritische zin, planning …
 • Je hebt een ruime keuze aan boeiende seminaries waarin de meeste vakoverschrijdende eindtermen aan bod komen.

Lessentabel 6e jaar

VAKKEN LMT LWE LWI
godsdienst (katholieke) 2 2 2
aardrijkskunde 1 2 1
biologie 2 1
chemie 2 1
Duits 2
Engels 3 2 2
esthetica 1 1 1
Frans 4 3 3
fysica 2 1
geschiedenis 2 2 2
Latijn 4 4 4
lichamelijke opvoeding 2 2 2
natuurwetenschappen 2
Nederlands 4 4 4
seminarie 2 1 2
wiskunde 3 4 6
TOTAAL 32 33 32