Derde graad aso – studierichting economie

Deze studierichting wordt alleen nog aangeboden in het zesde jaar tijdens het schooljaar 2023-2024. Bekijk het vernieuwde studieaanbod

Je profiel

 • Je hebt een brede belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen.
 • Je hebt aanleg en belangstelling voor het structureren en verwerken van informatie.
 • Motivatie, diepgaand studeren en zelfcontrole zijn belangrijke attitudes.
 • Je behaalde in de tweede graad zeer goede tot goede resultaten voor de vakken die de hoofdcomponenten vormen in de richting van jouw keuze.
 • Je moet kunnen bewijzen dat je inzicht hebt in de leerstof en zelfstandig genoeg kunt werken om problemen i.v.m. de leerstof op te lossen.
 • Je mikt op hogere studies en je wilt hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de juiste leerhoudingen verwerven.

Wat leer je?

 • Je krijgt een uitgebreid pakket economie, talen en wiskunde, afhankelijk van de richting die je kiest.
 • Je verwerft inzicht in de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden vanuit concrete maatschappelijke contexten.
 • Je krijgt een opleiding waarbij je vaardigheden verwerft om economische concepten kritisch te evalueren.
 • Je gebruikt gevarieerde werkvormen gericht op zelfstandig werken en het gebruik van de moderne media.
 • Je ontwikkelt verder belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse en synthese, nauwkeurigheid, grondigheid, kritische zin, planning…
 • Je hebt een ruime keuze aan boeiende seminaries waarin de meeste vakoverschrijdende eindtermen aan bod komen.

Lessentabel 6e jaar

VAKKEN EMT EWI
godsdienst (katholieke) 2 2
aardrijkskunde 1 1
biologie 1
chemie 1
Duits 2
economie 4 4
Engels 3 2
esthetica 1 1
Frans 4 3
fysica 1
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 2
Nederlands 4 4
seminarie 2 2
wiskunde 3 6
TOTAAL 32 32