Tweede graad tso – studierichting ondernemen en IT (handel)

Je profiel

 • Je hebt aanleg voor wiskunde, informatica en bedrijfseconomie (commerciële activiteiten en administratieve verwerking van documenten).
 • Je kunt logisch denken en je bent kritisch ingesteld tegenover cijfermateriaal.
 • Je bent stipt, ordelijk en nauwkeurig.
 • Je werkt graag samen met anderen.
 • Je hebt een brede interesse voor de zakenwereld.
 • Je behaalde goede resultaten in de eerste graad die bewijzen dat je een degelijke basiskennis verworven hebt.
 • Je bent gemotiveerd en je beoogt een praktische opleiding met toch een voldoende basis om verder te studeren.

Wat leer je?

 • Je leert een grondige analyse maken van de meest voorkomende commerciële, financiële en diverse verrichtingen in dubbelboekhouden.
 • Je krijgt een ruim pakket wiskunde met de nadruk op het analytisch denken als voorbereiding op het programmeren in de derde graad.
 • Je verwerft een degelijke kennis van algemene vakken.
 • Je hebt een pakket vreemde talen, zowel in een beroepsgerichte als in een maatschappelijke context.
 • Via een grondige opleiding in verschillende professionele computerpro-gramma’s ontwikkel je je ICT-vaardigheden verder (tekstverwerking, rekenblad, database …).
 • Je maakt in het 4de jaar kennis met de basisstructuren van het programmeren als voorbereiding op de derde graad.
 • Als je instromer bent vanuit bv. een aso-richting, heb je de mogelijkheid om een basispakket ‘tienvingerblind typen’ en een basistekstverwerkingspakket aan te leren.

Lessentabel 3e jaar

VAKKEN UREN
Aardrijkskunde 1
Bedrijfseconomie 6
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Informatica 4
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Totaal 32

Lessentabel 4e jaar

VAKKEN UREN
Aardrijkskunde 1
Bedrijfseconomie 6
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Informatica 4
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Totaal 32