Taal en communicatie tso

Hier vindt u informatie over de vanaf 2021-2022 (derde jaar) en 2022-2023 (vierde jaar) vernieuwde studierichtingen.

Studierichting

Taal en communicatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit binnen het studiedomein Taal en cultuur.
De focus ligt op communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans en op public relations. 

Je ontdekt verschillende soorten, vormen en componenten van communicatie en leert reflecteren op communicatie- en persoonlijkheidsstijlen van jezelf en van anderen. Deze richting vormt je in het ondersteunen van communicatieprojecten en -acties, rekening houdend met het communicatiebeleid van een organisatie.

We kiezen er als school voor om informatica toe te voegen aan dit pakket en we versterken stevig de talen. 

De leerling Taal en communicatie

  • Je hebt interesse in het studiedomein Taal en cultuur. 
  • Je bent sterk in het leren binnen de concrete context van taal en communicatie. Je verwerft theoretische inzichten en concepten en overstijgt zo het louter praktische. 
  • Je bent in staat om concrete uitdagingen aan te pakken. 
  • Je bent sociaal vaardig, je hebt een sterk taalgevoel en je drukt je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen. 
  • Je hebt interesse in communicatie en alle vormen van media (kranten, internet, apps …). 
  • Je bent nieuwsgierig naar andere culturen.
  • Je ziet het als een uitdaging om zelf communicatieproducten te ontwerpen en de planning en uitvoering van communicatieprojecten te ondersteunen. 

Lessentabel

Vak3e leerjaar4e leerjaar
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands55
Engels33
Frans54
Wiskunde33
Natuurwetenschappen21
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Duits03
Public relations55
Artistieke vorming1
Mens en samenleving1
Informatica1
Project Frans1
Project Engels1
Totaal3232

Vergelijking met gelijkaardige studierichtingen 

In de tweede graad zijn er heel wat gelijkenissen tussen de richtingen Taal en communicatie en Toerisme. Die laatste richting bieden wij niet aan. We verwijzen hiervoor graag naar het CLB. 

Hoewel beide richtingen veel taal aanbieden, is er in de richting Taal en communicatie daarenboven extra aandacht voor Nederlands, zowel in het vak Nederlands (uitdiepen en uitbreiden van de basisdoelen) als in het vak public relations (communicatieproducten ontwikkelen en je verdiepen in verschillende vormen, soorten, componenten en effecten van communicatie). 

Wat na de tweede graad Taal en communicatie?

Een logische overgang naar de derde graad is de studierichting Taal en communicatie (arbeids- en doorstroomfinaliteit). 

Daarom zijn er in de tweede graad al een aantal specifieke doelen waar je naartoe werkt zoals voor Nederlands (relatie taaluitingen en gebruikers, communicatieve vaardigheden), voor Engels en Frans (tekstopbouw, communicatieve vaardigheden) en voor Duits (communicatieve vaardigheden). Andere doelen die mee bepalen of de richting in de derde graad voor jou geschikt is, zijn communicatieprojecten voorbereiden, deskundig omgaan met media, auditieve, visuele en audiovisuele communicatieproducten uitwerken (cesuurdoelen). 

Je verwerft na de derde graad ook de beroepskwalificatiepolyvalent taal- en communicatieassistent.