Organisatie en logistiek bso

Hier vindt u informatie over de vanaf 2021-2022 (derde jaar) en 2022-2023 (vierde jaar) vernieuwde studierichtingen.

Studierichting

Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarkt- finaliteit binnen het studiedomein Economie en organisatie.
Deze richting biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten. Er is ruim aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden. Het talenpakket is ruim, maar wordt erg praktisch ingevuld. Ook verwerf je digitale competenties om de goederen-, documenten- en informatie- stroom te leren beheren.  

De leerling Organisatie en logistiek 

 • Je hebt interesse in het studiedomein Economie en organisatie.
 • Je bent sterk in het leren binnen concrete situaties die te maken hebben met economie en organisatie. 
 • Je verwerft basis-theoretische inzichten. 
 • Je verdiept je in de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming. 
 • Je leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer zelfstandig functioneren. 
 • Je bent in staat handelingen uit te voeren en concrete uitdagingen aan te pakken. 
 • Je leert efficiënt communiceren. 
 • Je leert kwaliteitsvol en klantvriendelijk om te gaan met anderen (onthaal- en verkoopactiviteiten). 
 • Je maakt gebruik van je ICT-kennis en vaardigheden bij het uitvoeren van gerichte opdrachten. 

Lessentabel

Vak3e leerjaar4e leerjaar
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Engels33
Frans33
Wiskunde11
Natuurwetenschappen11
Mavo33
Organisatie en logistiek1212
Complementair artistieke vorming11
Totaal3232

Vergelijking met gelijkaardige studierichtingen 

Binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit zijn heel wat mogelijkheden. Wij bieden op SFI echter enkel Organisatie en logistiek aan. Heb je andere interesses, neem dan contact op met het CLB.  

Wat na de tweede graad Organisatie en logistiek?

Een logische overgang naar de derde graad arbeidsmarktgerichte finaliteit zijn op SFI de studierichtingen: 

 • Onthaal, organisatie en sales
 • Logistiek (onder voorbehoud)

In Onthaal, organisatie en sales verwerf je in de derde graad de beroepskwalificaties winkelverkoper en administratief medewerker onthaal

Daarom leren we jou in de tweede graad: 

 • uitvoerende taken m.b.t. ontvangst en opslag van goederen; 
 • administratieve vaardigheden in functie van onthaal: documenten en data verwerken en digitaliseren; 
 • logistieke ondersteuning bij vergaderingen en events/evenementen;
 • uitvoerende taken m.b.t. winkelbeheer: producten voorbereiden en presenteren;
 • communicatieve vaardigheden in functie van onthaal en verkoop;
 • Frans én Engels.