Natuurwetenschappen aso

Hier vindt u informatie over de vanaf 2021-2022 (derde jaar) en 2022-2023 (vierde jaar) vernieuwde studierichtingen.

Studierichting

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde. Dat wil zeggen dat je vanuit bestaande wetten of theorieën nieuwe hypothesen gaat afleiden en die ook onderzoekt aan de hand van experimenten (demo- en leerlingexperimenten, simulaties, modellen).

We kiezen er als school voor om het stevige pakket wiskunde en wetenschappen te versterken met informatica. 

De leerling Natuurwetenschappen

 • Je hebt interesse in het studiedomein STEM. 
 • Je hebt inzicht in complexe leerinhouden, legt vlot verbanden tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren. 
 • Je verwerft complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. 
 • Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk te gebruiken in natuurwetenschappelijke contexten. 
 • Je exploreert planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica. 
 • Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

Lessentabel

Vak3e leerjaar4e leerjaar
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Engels32
Frans44
Wiskunde55
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Artistieke vorming1
Mens en samenleving1
Informatica1
Project Nederlands1
Project Engels wetenschappen1
Duits1
Project STEM1
Totaal3232

Vergelijking met gelijkaardige studierichtingen 

De richtingen Technologische wetenschappen en Biotechnische wetenschappen uit de
domeingebonden doorstroomfinaliteit leunen aan bij Natuurwetenschappen. Vooral wiskunde is een sterke component in de richting Natuurwetenschappen. 

Bij twijfel raden we je aan contact op te nemen met het CLB. 

Wat na de tweede graad Natuurwetenschappen?

Een logische overgang naar de derde graad zijn de volgende studierichtingen uit de
domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit (met telkens een combinatie van twee polen qua interesse).

 • Moderne talen-wetenschappen
 • Wetenschappen-wiskunde

Een mogelijke overgang naar de derde graad is op SFI ook de domeingebonden
doorstroomrichting:

 • Informatie- en communicatiewetenschappen
  In deze richting zijn zowel informatica als fysica majorvakken.

Er zijn een aantal vakspecifieke doelen waar je in de tweede graad reeds naartoe werkt zoals voor biologie (belang micro-organismen), chemie (reactietypen, IUPAC-naamgeving, verband structuur en eigenschappen van stoffen), fysica (mechanica, energie, elektriciteit, optica, onderzoeks- en labovaardigheden). Ook wiskunde kent doelen om voor te bereiden op de derde graad. Deze doelen geven mee aan of je de richting in de derde graad vlot kan verderzetten (cesuurdoelen).
Voor de vakken Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis zijn er verdiepte basisdoelen.