Maatschappij- en welzijnswetenschappen tso

Hier vindt u informatie over de vanaf 2021-2022 (derde jaar) en 2022-2023 (vierde jaar) vernieuwde studierichtingen.

Studierichting

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting.
Het is een theoretische studierichting die een brede algemene vorming combineert met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie.
Je leert filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. We vertrekken hiervoor vanuit voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. 

Daarnaast ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Je maakt hiervoor kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

We kiezen er als school voor om het pakket te verrijken met informatica en we versterken stevig de talen.

De leerling Maatschappij- en welzijnswetenschappen

 • Je hebt interesse in het studiedomein Maatschappij en welzijn. 
 • Je toont inzicht in complexe leerinhouden, je legt verbanden tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren. 
 • Je bent in staat om op een analytische en wetenschappelijke manier te kijken naar de mens en zijn samenleving. 
 • Je hanteert menswetenschappelijke concepten op een abstracte manier. 
 • Je verdiept je in sociologie en psychologie en je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen. 

Lessentabel

Vak3e leerjaar4e leerjaar
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Engels22
Frans33
Wiskunde44
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Inleiding filosofie12
Sociologie en Psychologie55
Artistieke vorming1
Mens en samenleving1
Informatica1
Project Engels11
Project Frans11
Totaal3232

Vergelijking met gelijkaardige studierichtingen 

Humane wetenschappen (DOD)Maatschappij- en welzijnswetenschappen (DGD)
 • Leerplan sociologie en psychologie
 • Leerplan filosofie
 • Leerplan verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis
 • Leerplan sociologie en psychologie, maar te realiseren binnen een ruimer tijdsbestek
 • Leerplan filosofie: toegepast binnen de context maatschappij en welzijn
 • Leerplan basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis

De studierichting is ook verwant met de studierichting Maatschappij en welzijn in de D/A-finaliteit. Deze bieden wij niet aan. We verwijzen hiervoor graag door naar het CLB. 

Wat na de tweede graad Maatschappij- en welzijnswetenschappen? 

Een logische overgang naar de derde graad is het verderzetten van de richting die dan Welzijnswetenschappen zal heten.

Daarom zijn er in de tweede graad al een aantal specifieke doelen waar je naartoe werkt zoals voor filosofie (filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies als inleiding tot filosofie), voor sociologie en psychologie (sociologische begrippen, analyse van kenmerken van de hedendaagse samenleving; domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag, persoonlijkheid, communicatiekaders). Deze doelen geven mee aan of je de richting in de derde graad vlot kan verderzetten (cesuurdoelen).