Latijn aso

Hier vindt u informatie over de vanaf 2021-2022 (derde jaar) en 2022-2023 (vierde jaar) vernieuwde studierichtingen.

Studierichting

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroom-finaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde en talen. 

Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

We kiezen er als school voor om zowel informatica als Duits toe te voegen aan dit pakket. 

De leerling Latijn

 • Je hebt een brede interesse o.a. in het studiedomein Taal en cultuur. 
 • Je toont inzicht in complexe leerinhouden, je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren. 
 • Je verwerft complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. 
 • Je bent verbaal en taalkundig sterk en je hebt een groot taalgevoel. 
 • Je bent in staat om de taal op een abstracte manier te analyseren en je gaat op een gestructureerde manier om met talen. 
 • Je wil op een gestructureerde manier met Latijn omgaan. 
 • Je wil teksten in het Latijn ontdekken en je houdt ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.
 • Je vindt het fijn om je te verdiepen in Latijn en de Romeinse cultuur. 
 • Daarnaast kan je ook geordend denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten hanteren en toepassen in onder meer natuurwetenschappen.

Lessentabel

Vak3e leerjaar4e leerjaar
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Engels22
Frans43
Wiskunde55
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Latijn55
Artistieke vorming1
Mens en samenleving1
Informatica1
Duits1
Project STEM1
Totaal3232

Vergelijking met gelijkaardige studierichtingen 

Niet van toepassing

Wat na de tweede graad Latijn?

Een logische overgang naar de derde graad zijn de volgende studierichtingen
binnen de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit (met telkens twee polen qua interesse): 

 • Latijn-moderne talen 
 • Latijn-wetenschappen 
 • Latijn-wiskunde
 • Wetenschappen-wiskunde

Er zijn een aantal vakspecifieke doelen waar je naartoe werkt voor Latijn en wiskunde. Deze doelen geven mee aan of je de richting in de derde graad vlot kan verderzetten (cesuurdoelen). Daarnaast krijg je verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, chemie en fysica.
Daardoor blijven in de derde graad alle combinaties met Latijn mogelijk, en is tegelijk ook een eventuele overgang naar wetenschappen-wiskunde nog mogelijk.