Economische wetenschappen aso

Hier vindt u informatie over de vanaf 2021-2022 (derde jaar) en 2022-2023 (vierde jaar) vernieuwde studierichtingen.

Studierichting

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en bedrijfswetenschappen,  wiskunde en talen. Je ontwikkelt ook verder je digitale competenties. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en in de werking van ondernemingen. 

We kiezen er als school voor om zowel informatica als Duits toe te voegen aan dit pakket. 

De leerling economische wetenschappen

 • Je hebt een sterke interesse in het studiedomein Economie en organisatie. 
 • Je hebt inzicht in complexe leerinhouden, je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren. 
 • Je bent in staat om complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek te verwerven en te verwerken. 
 • Je kan geordend denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten hanteren. 
 • Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgrond je de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden. 
 • Je maakt graag oefeningen via rekenblad en je zoekt graag dingen op via het internet.

Lessentabel

Vak3e leerjaar4e leerjaar
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Engels32
Frans44
Wiskunde55
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Economie44
Artistieke vorming1
Mens en samenleving1
Informatica1
Duits1
Project STEM1
Totaal3232

Vergelijking met gelijkaardige studierichtingen 

Economische wetenschappen (DOD)Bedrijfswetenschappen (DGD)
 • Leerplan uitgebreid pakket economie
 • Leerplan wiskunde met cesuurdoelen
 • Leerplan verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis
 • Leerplan uitgebreid pakket economie, te realiseren binnen een ruimer tijdsbestek
 • Leerplan wiskunde verdiepte basisvorming
 • Leerplan basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis

Wat na de tweede graad Economische wetenschappen?

Een logische overgang naar de derde graad zijn de volgende studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit:

 • Bedrijfswetenschappen (domeingebonden doorstroomfinaliteit)
 • Economie-moderne talen (domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit)
 • Economie-wiskunde (domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit)

Er zijn een aantal vakspecifieke doelen waar je in de tweede graad reeds naartoe werkt zoals keuzegedrag van de producent en de consument, marktwerking, internationale handel en economische integratie, accounting/boekhouden en aspecten van vennootschapsrecht. Ook wiskunde kent doelen om je voor te bereiden op de derde graad. Deze doelen geven mee aan of je de richting in de derde graad vlot kan verderzetten (cesuurdoelen).