Bedrijfswetenschappen tso

Hier vindt u informatie over de vanaf 2021-2022 (derde jaar) en 2022-2023 (vierde jaar) vernieuwde studierichtingen.

Studierichting

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en bedrijfswetenschappen. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je ontwikkelt ook verder je digitale competenties.

De leerinhouden zijn erop gericht om vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.

We kiezen er als school voor om zowel informatica als talen stevig te verrijken in dit pakket.

De leerling Bedrijfswetenschappen

 • Je hebt een sterke interesse in het studiedomein Economie en organisatie. 
 • Je toont inzicht in complexe leerinhouden, legt verbanden tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren. 
 • Je leert logisch en kritisch te redeneren. 
 • Je doorgrondt de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.
 • Je maakt graag oefeningen via rekenblad en je zoekt graag dingen op via het internet.

Lessentabel

Vak3e leerjaar4e leerjaar
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Engels22
Frans33
Wiskunde44
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Bedrijfseconomie66
Artistieke vorming1
Mens en samenleving1
Informatica2
Informatica STEM1
Project Frans11
Project Engels1
Totaal3232

Vergelijking met gelijkaardige studierichtingen 

Economische wetenschappen (DOD)Bedrijfswetenschappen (DGD)
 • Leerplan uitgebreid pakket economie
 • Leerplan wiskunde met cesuurdoelen
 • Leerplan verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis
 • Leerplan uitgebreid pakket economie, te realiseren binnen een ruimer tijdsbestek
 • Leerplan wiskunde verdiepte basisvorming
 • Leerplan basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis

Bedrijfswetenschappen (D)Bedrijf en organisatie (D/A)
 • Eindtermen D-finaliteit
 • Leerplan economie − algemene economie − bedrijfswetenschappen
 • Leerplan verdiepte basisvorming wiskunde
 • Eindtermen D/A-finaliteit
 • Leerplan bedrijfseconomie − pakket uit de algemene economie − toegepaste bedrijfswetenschappen
 • Leerplan toegepaste wiskunde: financiële wiskunde

Wat na de tweede graad Bedrijfswetenschappen?

Een logische overgang naar de derde graad zijn de volgende studierichtingen: 

 • Bedrijfswetenschappen (domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit)
 • Bedrijfsorganisatie (arbeids- en doorstroomfinaliteit)

Er zijn in de tweede graad een aantal vakspecifieke doelen voor economie (keuzegedrag producent en consument, marktwerking, internationale handel en economische integratie), bedrijfswetenschappen (accounting/boekhouden, aspecten van vennootschapsrecht). Deze doelen bereiden je voor op de derde graad en geven mee aan of je de richting in de derde graad vlot kan verderzetten (cesuurdoelen). Daarnaast is er ook een verdiepte basisvorming wiskunde.