Bedrijf en organisatie tso

Hier vindt u informatie over de vanaf 2021-2022 (derde jaar) en 2022-2023 (vierde jaar) vernieuwde studierichtingen.

Studierichting

Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je verwerft inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast ontwikkel je competenties met betrekking tot het ondersteunen van boekhoudkundige, commerciële en human resource-activiteiten en maak je kennis met de logistieke flow en verschillende transportmodi. 

We kiezen er als school voor om informatica toe te voegen aan dit pakket en we versterken de talen. 

De leerling Bedrijf en organisatie

 • Je hebt interesse in het studiedomein Economie en organisatie. 
 • Je bent sterk in het leren binnen de concrete contexten rond economie en organisatie. 
 • Je verdiept en overstijgt de praktische kant van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. 
 • Je pakt concrete uitdagingen aan. 
 • Je verdiept je in (bedrijfs)economische concepten en processen vanuit concrete voorbeelden. 
 • Je slaagt erin om de verworven kennis en inzichten toe te passen bij het ontwikkelen van administratieve en commerciële competenties. 
 • Je bewandelt vlot de digitale weg om opdrachten uit te voeren. 
 • Je bent in staat om op een efficiënte, kwaliteitsvolle en klantgerichte manier te communiceren en klanten te adviseren en te begeleiden. 

Lessentabel

Vak3e leerjaar4e leerjaar
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Engels33
Frans33
Wiskunde33
Natuurwetenschappen21
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Bedrijfseconomie88
Artistieke vorming1
Mens en samenleving1
Informatica11
Informatica STEM1
Project Frans1
Project Engels1
Totaal3232

Vergelijking met gelijkaardige studierichtingen 

Bedrijfswetenschappen (DGD)Bedrijf en organisatie (D/A)
 • Eindtermen D-finaliteit
 • Leerplan economie − algemene economie − bedrijfswetenschappen
 • Leerplan verdiepte basisvorming wiskunde
 • Eindtermen D/A-finaliteit
 • Leerplan bedrijfseconomie − pakket uit de algemene economie − toegepaste bedrijfswetenschappen
 • Leerplan toegepaste wiskunde: financiële wiskunde

Wat na de tweede graad Bedrijf en organisatie?

Een logische overgang naar de derde graad dubbele finaliteit is de studierichting Bedrijfsorganisatie. Je verwerft er beroepskwalificaties als Boekhoudkundig assistent en HR-assistent

Er zijn in de tweede graad een aantal specifieke doelen die je moet behalen zoals voor economie en bedrijfswetenschappen (bv. keuzegedrag producent, marktwerking, basisverrichtingen boekhouden en aspecten van vennootschapsrecht), voor accounting en aspecten van personeelsbeheer, commerciële administratie, aspecten van marketing en internationale handel en de logistieke flow.
Deze doelen geven mee aan of je de richting in de derde graad vlot kan verderzetten. 

Op SFI bieden wij in de derde graad dubbele finaliteit enkel Bedrijfsorganisatie aan. Ook een eventuele overstap naar de volgende studierichtingen is mogelijk: 

 • Commerciële organisatie
 • Internationale handel