Tweede graad aso – studierichting humane wetenschappen

Recent kregen we de bevestiging dat onze aanvraag voor humane wetenschappen tweede graad aso werd goedgekeurd.
Dit betekent dat wij vanaf september 2020 in het derde jaar aso de richting humane wetenschappen effectief zullen inrichten.
Het jaar nadien volgt dan het vierde jaar en zo verder.

Je profiel

 • De meest logische vooropleiding op dit moment is de basisoptie moderne wetenschappen in het 2de jaar. Een instap is ook mogelijk na de basisopties Latijn en Grieks-Latijn.
  Andere vooropleidingen zijn mogelijk, maar worden best individueel bekeken.
 • Het boeit jou om mensen te bekijken en je wilt graag hun gedrag begrijpen.
 • Je denkt graag na over sociale verhoudingen.
 • Je bent nieuwsgierig naar de ontwikkeling van de mens, zijn brein, zijn emoties en zijn gedrag.
 • Je bent geboeid door de media, actualiteit, kunst.
 • Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en bent bereid voldoende studietijd in je planning in te bouwen.
 • Je bent leergierig en bereid zelfstandig kennis te verwerven.
 • Je beseft dat je nu de nodige leerhoudingen ontwikkelt voor hogere studies.

Wat leer je?

 • Je kiest voor humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen.
 • Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardiger.
 • Je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen te stellen en correct om te gaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.
 • Je leert stap voor stap onderzoek te doen en gaat actief aan de slag met de actualiteit.
 • Daarnaast krijg je ook een ruim pakket aan talen en krijg je 4 uur wiskunde.
 • In de studierichting humane wetenschappen krijg je in de tweede graad een inleiding in de vakken gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder worden uitgediept.
 • Daarbij wordt ook nadruk gelegd op het aanscherpen van communicatieve vaardigheden.
 • Je krijgt de kans om een deeltje van het pakket aardrijkskunde in het Engels te volgen (CLIL: Content and Language Integrated Learning).

Lessentabel 3e jaar (2020-2021)

VAKKEN  
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Cultuurwetenschappen 2
Engels 3
Frans 4
Fysica 1
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 4
Totaal 32

Lessentabel 4e jaar (2021-2022)

VAKKEN  
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Cultuurwetenschappen 2
Duits 1
Engels 2
Frans 4
Fysica 1
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Wiskunde 4
Totaal 32