Tweede graad aso – studierichting economie

(afwerken in 2021-2022)

Je profiel

 • Je hebt een brede belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen.
 • Je hebt aanleg en belangstelling voor het structureren en verwerken van informatie.
 • Je kan helder, logisch en kritisch denken.
 • Motivatie, diepgaand studeren en zelfcontrole zijn belangrijke attitudes.
 • In de eerste graad behaalde je goede tot zeer goede resultaten.
 • Je hebt een goed geheugen, maar ook voldoende inzicht.
 • Je mikt op hogere studies en je wilt hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de juiste leerhoudingen aanleren.
 • Je had aanleg en belangstelling voor het keuzevak ‘socio-economische initiatie (SEI)’, maar als je geen specifieke voorkennis hebt, vormt dat geen probleem.

Wat leer je?

 • Via een ruim pakket algemene economie en bedrijfseconomie krijg je een voorbereiding op het bedrijfsleven.
 • Je verwerft inzicht in de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden vanuit concrete maatschappelijke contexten.
 • Je krijgt een opleiding waarbij je vaardigheden aanleert om economische concepten kritisch te evalueren.
 • Je verwerft het inzicht dat maatschappelijke problemen naast een economische ook een ethische dimensie bevatten.
 • Via het gebruik van moderne media en gevarieerde werkvormen leer je zelfstandig werken.
 • De A-richting biedt je een ruim pakket moderne talen en je doet een degelijke basiskennis van wiskunde en algemene vakken op.
 • In de B-richting verwerf je een degelijke kennis van talen en algemene vakken. Een ruim pakket wiskunde vormt de basis voor de doorstroming naar wiskundige richtingen.
 • Je krijgt de kans om een deeltje van het pakket economie in het Frans en een deeltje van het pakket aardrijkskunde in het Engels te volgen (CLIL: Content and Language Integrated Learning).

Lessentabel 4de jaar

VAKKEN A B
godsdienst (katholieke) 2 2
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 1 1
Duits 1 1
economie 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
fysica 1 1
geschiedenis 2 2
informatica 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
muzikale opvoeding 1 1
Nederlands 4 4
wiskunde 4 5
TOTAAL 32 32