Moderne wetenschappen

Eerste leerjaar

Je profiel

 • Je hebt een brede interesse en talent voor taal, cultuur, wiskunde en wetenschappen.
 • Je bent nieuwsgierig en studeert graag.
 • Je beseft dat je heel regelmatig moet studeren en werken, en je bent daartoe ook bereid.
 • Op de lagere school haalde je goede tot zeer goede resultaten.
 • Je hebt een goed geheugen, maar ook voldoende inzicht.
 • Je mikt op hogere studies en wil hiervoor een degelijke  basis ontwikkelen en de nodige leerhoudingen aanleren.

Wij bieden je

 • een ruim pakket talen en wiskunde;
 • een degelijke kennismaking met technologie en wetenschappen;
 • gevarieerde werkvormen gericht op zelfstandig werken en het gebruik van moderne media;
 • training van belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse en synthese, nauwkeurigheid, grondigheid, kritische zin, planning …;
 • extra uitdagingen: je krijgt de kans om wekelijks een extra uur wiskunde te volgen in het Frans (CLIL: Content and Language Integrated Learning). Sterke leerlingen die nog meer uitdaging nodig hebben, krijgen de kans om tijdens de lesweek 2 u aan te sluiten bij het seminarie eerste graad waarin verschillende projecten uitgewerkt worden;
 • in het project 'Leef' leer je de basisprincipes van verbindend communiceren. Je leert o.a. op een speelse en creatieve manier je eigen gevoelens en die van anderen beter te begrijpen en te verwoorden en conflicten te vermijden of op te lossen;
 • nieuw vanaf 2016-2017: STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). In dit vakoverschrijdende project combineer je inzichten uit verschillende wetenschappen. Al experimenterend leer je probleemoplossend en creatief te denken.

Lessentabel

VAKKEN UREN
aardrijkskunde 2
computertechnieken (ICT) 1
godsdienst (katholieke) 2
geschiedenis 1
Frans 5
lichamelijke opvoeding 2
muzikale opvoeding 1
natuurwetenschappen 2
Nederlands 6
plastische opvoeding 2
STEM (nieuw) 1
techniek 2
wiskunde 5
TOTAAL 32

Tweede leerjaar

Je profiel

 • Je hebt een brede interesse en talent voor taal, cultuur, wiskunde en wetenschappen.
 • Je bent nieuwsgierig en studeert graag.
 • Je beseft dat je heel regelmatig moet studeren en werken, en je bent daartoe ook bereid.
 • In het eerste jaar behaalde je goede tot zeer goede resultaten.
 • Je hebt een goed geheugen, maar ook voldoende inzicht.
 • Je mikt op hogere studies en wil hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de nodige leerhoudingen aanleren.

Wij bieden je

 • een ruim pakket talen en wiskunde;
 • een degelijke kennismaking met technologie en wetenschappen met mogelijkheden tot wetenschappelijk experimenteren in het vak wetenschappelijk werk;
 • gevarieerde werkvormen gericht op zelfstandig werken en het gebruik van moderne media;
 • training van belangrijke vaardigheden zoals zin voor analyse en synthese, nauwkeurigheid, grondigheid, kritische zin, planning …;
 • je krijgt de mogelijkheid om een deel van het vak socio-economische initiatie in het Frans te volgen (CLIL: Content and Language Integrated Learning);
 • nieuw vanaf 2016-2017: STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). In dit vakoverschrijdende project combineer je inzichten uit verschillende wetenschappen. Al experimenterend leer je probleemoplossend en creatief te denken.

Lessentabel

VAKKEN UREN
godsdienst (katholieke) 2
aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 4
geschiedenis 2
lichamelijke opvoeding 2
muzikale opvoeding 1
natuurwetenschappen 1
Nederlands 5
socio-economische initiatie 2
techniek 2
wetenschappelijk werk/STEM (nieuw) 3
wiskunde 5
TOTAAL 32