Vragenlijst studiekeuze 1A

Welke uitspraak past goed (+) of heel goed (++) bij jou? Selecteer het bolletje in de juiste kolom! 

Waar vind je de meeste gekleurde bolletjes, bij FLEX of FIX?

Eerder FLEXEerder FIX
++++++
Ik behaal heel goede cijfers, zeker voor taal en rekenen. Ik behaal goede cijfers, ook voor taal en rekenen.
Ik vind contractwerk fijn omdat ik dan zelfstandig kan werken. Ik vind contractwerk niet zo fijn omdat de juf/meester dan minder helpt.
Ik kan tijdens de les goed volgen
en houd wel van een stevig tempo.
Ik vind dat de juf/meester soms te snel gaat en ik zou soms graag wat extra tijd krijgen.
Ik kan na een korte uitleg van de juf of meester snel zelfstandig aan het werk. Ik heb meestal nog wat extra uitleg nodig voor ik zelf aan de slag kan gaan.
Als ik te veel oefeningen moet maken over bepaalde leerstof, vind ik het al snel saai. Ik maak graag veel oefeningen over de leerstof zodat ik die goed begrijp.
Ik kan mijn taken en lessen goed plannen. Als we veel huiswerk of lessen hebben, weet ik niet goed hoe ik hieraan moet beginnen.
Ik studeer thuis zelfstandig en heb geen (of weinig) extra hulp nodig. Ik vind het fijn als iemand me kan helpen om mijn huiswerk te maken of lessen te leren.