Tentoonstelling seminarie Arabisch

Vijfde- en zesdejaars die het seminarie Arabisch volgen, ervoeren in de tentoonstelling برزخ Barzakh van de Algerijnse kunstenares Lydia Ourahmane de impact van de lockdown op individuele levens. برزخ Barzakh staat voor ‘het ongewisse’ in het Arabisch, maar ook voor de ’tussen-staat’ tussen leven en dood. Hoe zien jongeren die ’tussen-staat’, hoe definiëren zij die plaats waar enerzijds een geest wacht, maar die anderzijds ook nog fysieke bescherming biedt? Voor dit project verhuisde Lydia Ourahmane de volledige inboedel van haar gehuurde flat in Algiers naar Europa. Op die manier maakten de leerlingen kennis met hoe een jonge Arabische vrouw met ambities leeft én kunnen ze die situatie vergelijken met hun eigen ervaringen. Zouden zij zich er thuis voelen? Wat betekent overigens het begrip ’thuis’? Is dat een gebouw, zijn het de objecten waarmee we ons omringen of zijn het herinneringen aan iets of iemand? برزخ Barzakh, ‘het ongewisse’ dus.

[Splendid Isolation, S.M.A.K.]

Bruno Geldof, leerkracht