Erasmus+ Alcala

Een grote zegen was het om deel te mogen nemen aan de Erasmus+-uitwisseling naar Alcalá de Henares, nabij Madrid (Spanje). Focus van de cursus was motivatie in de klas (zowel bij leerlingen als bij de leerkracht). Een brandend actueel thema en tegelijk een grote uitdaging voor het onderwijs in de 21ste eeuw. Verschillende topics passeerden de revue. Denken we aan ICT in de klas, het inzetten van games tijdens de lessen, meditatietechnieken, welbevinden etc.
Dat er ook voldoende aan óns welbevinden werd gedacht, bewijzen de fijne uitstappen in Alcalá, de (in)formele netwerkmomenten en de groepsopdrachten.

Lucas De Volder, leerkracht