Maand: december 2022

Schoolfeest

Oud-leerlingenavond – Schoolfeest Na 3 sombere coronajaren zonder festiviteiten, brainstormden we aan het begin van het schooljaar enthousiast over een nieuw feestconcept: een warm feest waar we iedereen samenbrengen, helemaal passend bij onze SFI-visie! We zouden onze oud-leerlingenraad combineren met een klein schoolfeest… dachten we! Maar wat een feest werd het! Vanaf het moment dat […]

Familienieuws 8 juli 2022 – 27 november 2022

Geboorten 9 juli 2022 Juna Cobbaut dochtertje van Jonathan Cobbaut en Emmely De Laruelle, oud-leerlingen een zusje voor Hailey een kleindochtertje voor Karien Vandermeersch, collega 19 juli 2022 Gust De Brauwer zoontje van Stijn De Brauwer en Griet Vergauwen, collega een kleinzoontje voor Lut Parmentier, collega 6 augustus 2022 Flo De Mey dochtertje van Nick […]

Nieuwe gezichten

Een nieuw schooljaar zorgt ook voor nieuwe personeelsleden. We stellen ze graag even voor.

Excursie biologie

De leerlingen van 4DOD en 4DGD trokken op 15 september in het kader van de lessen biologie naar Oostende. Enkele korte impressies.

Tentoonstelling seminarie Arabisch

Vijfde- en zesdejaars die het seminarie Arabisch volgen, ervoeren in de tentoonstelling برزخ Barzakh van de Algerijnse kunstenares Lydia Ourahmane de impact van de lockdown op individuele levens. برزخ Barzakh staat voor ‘het ongewisse’ in het Arabisch, maar ook voor de ’tussen-staat’ tussen leven en dood. Hoe zien jongeren die ’tussen-staat’, hoe definiëren zij die […]

Erasmus+ Verona

In juni 2022 volgde ik in Verona een nascholing over blended learning. In de training stonden ICT-toepassingen centraal die onze klaspraktijk nog motiverender en uitdagender kunnen maken: podcasts opnemen met Anchor, het principe van de flipped classroom met Nearpod, discussievideo’s met TedEd, op interactieve schattenjacht met GooseChase of greenscreenvideo’s met OBS. Leraar Riccardo had daarnaast […]

Erasmus+ Alcala

Een grote zegen was het om deel te mogen nemen aan de Erasmus+-uitwisseling naar Alcalá de Henares, nabij Madrid (Spanje). Focus van de cursus was motivatie in de klas (zowel bij leerlingen als bij de leerkracht). Een brandend actueel thema en tegelijk een grote uitdaging voor het onderwijs in de 21ste eeuw. Verschillende topics passeerden […]