Schoolbezoeken

De infoavond begin februari en de open dag eind februari kregen in dit coronajaar een nieuw jasje. Alles verliep noodgedwongen digitaal. Er werd door vele collega’s heel wat energie gestoken in filmpjes over onze werking tijdens en buiten de lessen. Het werd een prachtige app die door heel veel ouders en toekomstige leerlingen erg gewaardeerd werd. We hoorden menige ouder zeggen dat we met onze digitale versie met kop en schouders boven de andere scholen uitsteken. Iets waar we best trots op zijn.

Toen de coronamaatregelen toch een opening boden om bezoekers per gezinsbubbel de school te laten bezoeken, namen we deze kans met beide handen aan. Via de sociale media en de website maakten we bekend dat ouders na een telefonische afspraak welkom zijn op onze school voor een individuele rondleiding.

In een wip was het lijstje met enthousiaste vrijwilligers uit het korps gevuld. We zouden woensdagnamiddag 19 en zaterdag 22 mei paraat staan om ouders en toekomstige leerlingen de warmte van SFI te laten voelen. De vraag was echter minder groot dan het aanbod. Voor de eerste graad kwamen een negental gezinnen op zaterdag 22 mei naar school. Voor de tussenjaren neemt de heer Dominique Maes heel wat ouders en leerlingen op sleeptouw aansluitend bij de schooluren.

Op elke vraag probeerden we een warm en hartelijk antwoord te geven tijdens onze wandeling langs kapel, tuin, bib, fietsenstalling, sanitair blok, verschillende vak- en klaslokalen en uiteraard onze mooie sportzaal en buitenterreinen.

De toekomstige leerlingen zijn vooral benieuwd naar hoe ze op school zullen starten, waar hun fiets kan blijven, waar ze naar het toilet kunnen, hoe de lokalen eruitzien, wat de normen van het uniform zijn, hoe groot de klassen zullen zijn, enz. De ouders stellen dan weer meer vragen over het verschil tussen FLEX en FIX,  de warme maaltijden en de broodjes, de opvang voor en na school, de bereikbaarheid, het bestellen van de boeken, het aankopen van materiaal, dus meer de praktische kant van de schoolkeuze.

Op elke vraag probeerden we een warm en hartelijk antwoord te geven tijdens onze wandeling langs kapel, tuin, bib, fietsenstalling, sanitair blok, verschillende vak- en klaslokalen en uiteraard onze mooie sportzaal en buitenterreinen. Meestal kwamen we met de voorziene dertig minuten nauwelijks toe. Iedereen was heel dankbaar voor de geboden kans die ze op die manier hadden gekregen.

Hartelijk dank aan alle enthousiaste collega’s die als ambassadeurs een vrij moment wilden opofferen om de warme sfeer van SFI gestalte te geven.

Liesbeth Verholen

Onthaal SFI