GP-presentaties

Ook al is er maar weinig les meer gegeven de voorbije maanden, de leerlingen van 7 BS en 7 LOG slaagden er toch in hun GP-presentatie te brengen.

Op dinsdag 9 juni 2020 vonden de GP-presentaties van de leerlingen van 7 BS en 7 LOG plaats in een aangepaste, wat vreemde SFI-omkadering. Plan B met presentaties via Google Meet bleek uiteindelijk niet nodig te zijn.
Door alle veiligheidsvoorschriften na te leven, konden de leerlingen hun specifieke GP-ervaringen van het voorbije uitzonderlijke schooljaar toch presenteren op een fysieke en sociale wijze … met aandacht voor de vereiste afstand.
Ze deden het schitterend!

Christophe De Greve, leerkracht