Brief aan Minister Weyts: Stugge houding uitgeverijen i.v.m. digitalisering handboeken

PERSARTIKEL

Via een brief aan het adres van de Minister van Onderwijs, Ben Weyts, klaagt het Sint-Franciscusinstituut te Melle de weigerachtige houding aan van drukkerijen om een digitale versie van handboeken op de markt te brengen.

Het Sint-Franciscusinstituut Melle is een aso/tso/bso-school met ongeveer 750 leerlingen en streeft naar vernieuwend en uitdagend onderwijs, om de leerlingen zo actief mogelijk te betrekken bij hun leerproces. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, is de school in september 2017 o.a. met een laptopproject gestart. 

Dit betreft een uitdagend, interessant project, waarbij de leerlingen frequent gebruik maken van hun laptop tijdens en na de lessen. Uit een recente enquête blijkt dat meer dan 70 % van de leerlingen in de laptop een echte meerwaarde ziet. 

Er zijn evenwel ook nadelen aan zo’n laptopproject verbonden. Leerlingen en ouders duiden de verhoging van de schoolrekening en de toename van het gewicht van de reeds zware boekentassen als de belangrijkste aan.

Tijdens de voorbereidings- en implementatiefase van het laptopproject heeft SFI uitgebreid onderhandeld met de verschillende educatieve uitgeverijen over een digitale PDF-versie van de hand- en werkboeken tegen een eventueel lagere prijs. De uitgeverijen weigeren om dit te doen, want ‘hun terugverdienmodel komt hierdoor in gevaar’. School, ouders en leerlingen betreuren deze houding sterk.

Daarom vatte het Sint-Franciscusinstituut Melle de koe bij de hoorns en schreef de Minister van Onderwijs, Ben Weyts, hieromtrent aan in een officiële brief, met de bedoeling de problematiek bespreekbaar te maken.

Uit een schoolenquête blijkt immers dat ongeveer 60 % van de leerlingen verkiest om digitaal op het scherm te studeren. Dankzij de app Kami kunnen de leerlingen op SFI in hun PDF-document o.a. tekst-, audio- en videonotities toevoegen. De text-to-speech functie in Kami zou ook een grote hulp voor leerlingen met dyslexie kunnen zijn, allemaal mogelijkheden die bordboeken niet bieden. SFI is trouwens de eerste Belgische school die met de volledige versie van de Nieuw-Zeelandse app Kami werkt.

De volgens de school niet correcte en weinig constructieve houding van de uitgeverijen zorgt dus voor veel extra nadelen en problemen: een hogere schoolrekening, een nog zwaardere boekentas, minder educatieve mogelijkheden en minder ondersteuning voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie.

Steeds meer scholen in Vlaanderen starten met een laptop-, chromebook- of iPad-project, waarbij elke leerling over een individueel toestel beschikt. Ook de andere ‘mobile device’ scholen kampen met dezelfde problemen. Wegens de sterke marktpositie van de educatieve uitgeverijen, passen die hun aanbod echter niet graag aan.

Ook het verplichte afstandsleren n.a.v. de huidige coronacrisis heeft in alle scholen veel leerkrachten de ogen geopend over de interessante educatieve mogelijkheden van allerlei digitale tools. Daarbij werd de ongelijkheid zichtbaarder dan ooit: leerlingen die thuis over een (persoonlijke) laptop of pc beschikken, blijken in hun leerproces een duidelijk voordeel te hebben ten opzichte van leerlingen bij wie dat niet het geval is. Dat heeft ook een grote impact op het welbevinden van deze laatste groep. Vele scholen zullen nu versneld van start willen gaan met een laptopproject. Het zou jammer zijn als de stugge houding van de uitgeverijen hen daarvan zou weerhouden.