Een vernieuwd eerste jaar

Een vernieuwd eerste jaar … Hoe organiseren we het eerste jaar op onze school na de vernieuwingen die de overheid ons heeft opgelegd?

Op 2 september stapten 69 jongens en 80 meisjes nieuwsgierig de schoolpoort binnen, de grote stap zettend naar het vernieuwde secundair onderwijs. Concreet betekent dit dat de leerlingen die voor onze school kozen – 10 leerlingen voor de B-stroom en 139 voor de A-stroom – ook effectief een plaats kregen. Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs behalen, gaan met de vernieuwing automatisch naar de A-stroom waar alle leerlingen samen dezelfde einddoelen moeten behalen in 27 vastgelegde uren. De overige 5 uur kan de school zelf invullen. Het Sint-Franciscusinstituut koos ervoor om elke leerling een uur ICT te geven: als we zien hoe snel de digitalisering toeneemt, moet onderwijs onze leerlingen daar vaardig in maken. Ook een uur talenten ontdekken in het Da Vinci-uur hoort erbij. Zo kunnen leerlingen proeven van sporten in het Engels, wiskunde in het Frans, vintage home management, STEM enz. De overige 3 uur besteden we enerzijds aan verdieping en uitbreiding (FLEX), anderzijds aan remediëring en meer sturing (FIX). Wie voor Latijn koos, krijgt 3 uur Latijn en een Da Vinci-uur dat daarbij aansluit.

Nieuw vanaf dit schooljaar is dat leerlingen in de A-stroom al van in het eerste jaar Engels krijgen en ook het nieuwe vak ‘Mens en Samenleving’. In dit boeiende vak ontdekken leerlingen zichzelf, maar net zo goed de relatie tussen zichzelf en de ander en zichzelf binnen de maatschappij. Een uitgelezen kans om onze schoolwaarden ook wat breder te kaderen: wees altijd vriendelijk en beleefd, zoek naar verbinding in plaats van conflict en wees respectvol, zowel tegenover jezelf, het schoolpersoneel, je medeleerlingen, de mensen buiten de school. In een maatschappij waar mensen steeds meer hun plaats moeten zoeken en waar conflicten op kleinere en grotere schaal (bekijk de Belgische en de wereldpolitiek) de actualiteit beheersen, is dit vak een steeds groter wordende noodzaak.

Wees altijd vriendelijk en beleefd, zoek naar verbinding in plaats van conflict en wees respectvol, zowel tegenover jezelf, het schoolpersoneel, je medeleerlingen, de mensen buiten de school.

Wie in de B-stroom zit, krijgt net zo goed al een stevig basispakket van 27 uur met daarin sinds dit jaar Engels in het eerste jaar. Ook deze leerlingen krijgen een Da Vinci-uur, ICT, remediëring en verdieping voor Nederlands en Frans en daarnaast een klasuur ‘Leef’: samen leren en leven. Er zijn nog steeds een aantal praktijkvakken zoals Beeld en Techniek, maar ook voor deze leerlingen wordt het theoretische pakket een stuk zwaarder.

We zijn ondertussen al twee maanden samen op pad, de eerste klassenraden zijn achter de rug, het eerste rapport is besproken en de examens liggen in het verschiet. Ook hier is er een vernieuwing: de leerlingen in de A-stroom maken enkel nog examen voor de hoofdvakken (3 of 4 indien je Latijn koos) en krijgen verder permanente evaluatie met kleinere en grotere toetsen en herhalingstoetsen, net als de leerlingen van de B-stroom.

Wees als ouder welkom op de infoavond ‘Leren leren’ die we op donderdag 7 november om 19 uur geven in onze studiezaal! Daar verneemt u er meer over.

Lieke Kuijte, coördinator eerste graad