Inleveren huurboeken en bestelprocedure schoolboeken

Onze slogan ‘Vleugels voor jouw talent’ heeft zich in het voorbije schooljaar niet beperkt tot een paar mooie woorden, maar hij heeft het schooljaar gekleurd doorheen alle activiteiten met en van de leerlingen.
U wilt uw kind ook volgend schooljaar van dit kwaliteitsonderwijs laten genieten.
Een goede start in september hangt samen met een correct en volledig boekenpakket.

Al vier jaar werkt de school samen met boekenleverancier Iddink. U bent natuurlijk vrij in uw keuze met welke boekenleverancier u wilt werken.

Op volgende pagina vindt uw dochter/zoon meer informatie over het inleveren van de huurboeken en ook over de bestelprocedure: Praktische info > Schoolboeken.