Interview met directeur Annick Thienpont

Wat indien ik nu eens de algemeen directeur van SFI interviewde? Dit moet Kodore Diarra, vorig jaar leerling in 6EMTA en nu in haar eerste jaar communicatiewetenschappen, gedacht hebben toen ze de opdracht kreeg een bepaald beroep in de schijnwerpers te plaatsen.

Annick Thienpont: de directeur die haar leerlingen vleugels geeft

Voor deze opdracht heb ik gekozen om mevrouw Annick Thienpont te interviewen, de algemeen directeur van het Sint-Franciscusinstituut te Melle, de middelbare school waar ik zes jaar heb gezeten. Het beroep van directeur van een school lijkt me zeer interessant. Hij of zij is altijd een wat mysterieus iemand en de persoon van wie de leerling een beetje bang is, want als je naar de directeur moet, is dat vaak geen goed teken. Ik wou eens te weten komen waarmee een directeur zich bezighoudt en wat zijn/haar belangrijkste taken zijn.

Wie, wat, waar?

Mevrouw Annick Thienpont heeft vijf jaar rechten gestudeerd met aanvullend Ć©Ć©n jaar internationaal jaar recht. Ze heeft in het begin van haar carriĆØre aan de balie gestaan en lesgegeven aan de Hogeschool in Kortrijk. Ze gaf daar marketing en recht. Daarna trok ze naar het Onze-Lieve-Vrouw-Instituut in Gent waar ze gedurende drie jaar economie, boekhouden, psychologie en recht onderwees. Op die school was ze ook bijna vijf jaar directeur.
Op een dag werd mevrouw Thienpont aangesproken door de voorzitter van SFI met de vraag of zij algemeen directeur wou worden op SFI. Mevrouw Thienpont zag dit als een mooie uitdaging. Dus aanvaardde ze het aanbod en werd ze op 14 februari 2005 algemeen directeur van het Sint-Franciscusinstituut.
Met de komst van mevrouw Thienpont is er een frisse wind doorheen de school gewaaid en zijn er heel wat dingen veranderd. Zo werden in 2010 de jeansbroeken afgeschaft en werd het blauw-witte uniform dus strenger; deze maatregel kwam er evenwel in samenspraak met leerlingen en ouders. Voor de eerstejaars werden zeeklassen ingericht, die nu brugdagen worden genoemd en kaderen binnen de onthaaldagen. Er kwamen naast verschillende Comeniusprojecten ook Leonardoprojecten, en daarbij uitwisselingsprojecten met Namen en internationale projecten met Polen, Frankrijk, Duitsland en later Zuid-Afrika.
Vanaf 2015 kregen leerlingen als een van de eersten in Vlaanderen de kans om een zaakvak in een tweede schooltaal te volgen (CLIL werd op SFI realiteit).
Vandaag de dag onderschrijft zij de veranderingen die plaatsvinden bij de organisatie van de brede eerste graad.
Tot slot benadrukt mevrouw Thienpont: ‘Niets zou mogelijk zijn geweest zonder mijn schitterend professioneel team van coƶrdinatoren, collega-directeurs en niet te vergeten mijn enthousiaste gepassioneerde collega’s-leerkrachten’.

Managing by walking around

Rondlopen en luisteren naar wat er leeft op de school is een van de belangrijkste taken van de directeur. Luisteren naar de leerkrachten, maar ook naar de leerlingen en ouders. Hun mening en feedback zorgen ervoor dat de kwaliteitscirkel wordt bewaakt.
Voor de leerkrachten zijn functioneringsgesprekken heel nuttig. Jammer dat de agenda van een directeur niet toelaat dat er meer van die gesprekken kunnen worden gepland. Want brandjes blussen hoort helaas ook tot de dagelijkse realiteit.
Verder is het bijwonen van lessen heel zinvol.

Een andere belangrijke taak van de directeur is vergaderen zowel binnen als buiten de school. Mevrouw Thienpont houdt niet van lange vergaderingen. Wanneer je te veel vergadert, verlies je voeling met wat er zich afspeelt in het veld.
Ten slotte is het een uitdaging om op de hoogte te blijven van de voortdurend wijzigende reglementeringen.

Vleugels voor jouw talent

Als directeur wil je natuurlijk dat alles vlot verloopt op je school en dat de leerlingen er zich thuis voelen.
‘Vleugels voor jouw talent’ is het motto van SFI en dat werd niet zomaar bedacht. Het is de bedoeling om elke leerling met zijn of haar talent aan te spreken. Daarom zijn initiatieven zoals het operaproject dat in maart 2019 plaatshad zo waardevol. Want alle leerlingen van het eerste tot en met het zevende jaar over alle studierichtingen heen kregen daar de kans om verschillende talenten te tonen: muziek, dans, toneel, zang …
In de klas wil mevrouw Thienpont en haar beleidsteam dat aan elk kind zowel zorg als uitdaging wordt geboden.
Mevrouw Thienpont wil zeker niet dat haar school een elitaire school is. Zij wil vooral maximale ontplooiingskansen voor Ć©lke leerling.

Kan een directeur zelf ook iets bijleren?

Een directeur kan zelf ook zeker en vast iets bijleren. ‘Awareness’ is hierbij een mooi begrip. Een directeur moet zich bewust zijn van wat er speelt op de school: wat er leeft bij de betrokken actoren en groepen en wat speelt in de context van het moment.
Mevrouw Thienpont heeft veel leren relativeren en leren omgaan met weerstand en meningsverschillen. Zij vindt dat veranderingen niet te snel mogen worden doorgevoerd. Mensen moeten tijd krijgen om wat ze onder de knie hebben te implementeren en te verbeteren.
Helaas duwt men van overheidswege soms te snel en vooral te veel veranderingen door die voor demotivatie kunnen zorgen.
Succeservaringen binnen de groep collega’s zijn van cruciaal belang om het welbevinden te versterken. Daardoor verloopt ook het leerproces voor leerlingen op een aangenamere manier.


Mevrouw Thienpont is zoals vele mensen binnen het onderwijs van nature probleemoplossend.
Toch heeft ze geleerd dat deze vaardigheid niet noodzakelijk de juiste attitude is.
Het is vaak veel beter om de vaardigheid te ontwikkelen om de juiste vragen te leren stellen.
Ruimte bieden aan weerstand bij mensen is eveneens zeer zinvol en leerrijk.
Ten slotte is volgens haar goed luisteren en niet oordelen het allerbelangrijkste binnen de job.
Ik ervaar mevrouw Thienpont als een niet-hiƫrarchische directeur die ijvert om mensen in hun autonomie te laten. Ze is mild en warm in de omgang, maar toch sturend en probleemoplossend waar nodig.

Op een school worden mooie herinneringen gevormd

Toen ik mevrouw Thienpont vroeg wat haar mooiste herinnering was op SFI, kon ze hier niet op antwoorden omdat er zoveel is om te koesteren. Een van de mooiste dingen die je als directeur meemaakt, zijn de momenten waarop iedereen op school samen als een team iets doet of bereikt. Enkele voorbeelden zijn de 100-dagenshows, het ‘Sing for the Climate’ en de toneelvoorstellingen. Wat mevrouw Thienpont hier zo geweldig aan vindt, is dat ze met haar personeelsleden het zaadje plant en bij de oogst dan ziet wat voor mooi resultaat ze samen met de leerlingen neerzetten.

Door dit interview heb ik een betere kijk op wat een directeur doet en waarmee hij/zij zich bezighoudt en vind ik dit beroep nĆ³g interessanter. Mevrouw Thienpont is een warme directeur en wil het beste voor elk van haar leerlingen en personeel. Ze wil dat iedereen zich goed voelt op haar school. Naar mijn mening lukt dit goed, want ik heb zes zeer toffe jaren op SFI achter de rug.