Erasmus+

In een wereld in verandering is het belangrijk dat leerkrachten zich gedurende hun volledige loopbaan bijscholen. De maatschappij verandert namelijk snel en het onderwijs speelt hier best zo vlug mogelijk op in. SFI biedt in het kader van het Europees Erasmus+-project zijn personeelsleden daarom de kans om nascholingen te volgen in het buitenland. Op die manier wil onze school de vinger op de pols houden en voortdurend haar onderwijskwaliteit verbeteren. In het huidige project gaan 14 personeelsleden telkens een volledige week nieuwe inzichten en kennis verwerven in het buitenland. U kunt hun verrijkende persoonlijke ervaringen lezen in deze en volgende nieuwsbrieven.

In november 2018 volgde ik samen met een geschiedeniscollega van Don Bosco Zwijnaarde, Spanjaarden, Italianen, Roemenen en een Amerikaanse collega de vorming rond Project Based Learning (PBL) in Berlijn.
Project Based Learning is een onderwijsvorm waarbij leerlingen samenwerken om iets op te lossen of te maken, vooral door te doen. De vragen en problemen zijn echt, waardoor ze én beter worden begrepen én leerlingen vinden het eenvoudiger ze in andere situaties opnieuw toe te passen. Nieuwsgierigheid en creativiteit worden geprikkeld. De leerkracht is verantwoordelijk voor het formuleren van een goede vraag of een probleem, maar de uitkomst staat niet vast. Daarmee is PBL niet alleen uitdagend voor de leerling, maar ook leerkrachten blijven gestimuleerd en geïnspireerd. Na schooltijd vertoefde ik maar al te graag op het museumeiland waar een schat aan didactisch materiaal voor mijn geschiedenislessen te vinden is. Ideale bestemming als je het mij vraagt.

Geertrui Lippens