Inschrijvingen nieuwe eerstejaars via centrale aanmeldingsregister

Vanaf volgend schooljaar gebeuren de inschrijvingen voor onze nieuwe eerstejaars via het centrale aanmeldingsregister (CAR). Wenst u uw zoon of dochter voor het schooljaar 2019-2020 bij ons in het eerste jaar in te schrijven, dan zal u deze keuze vanaf april 2019 kunnen aangeven via het online inschrijvingssysteem. We nodigen u alvast uit op onze infoavond die zal plaatsvinden op donderdag 31 januari 2019. We lichten dan de hervormde eerste graad toe en ook het CAR-systeem.

Verder brengen we u graag op de hoogte van een nieuwe regelgeving rond de inschrijvingen secundair onderwijs. Hierdoor hoeven broers en zussen van onze huidige leerlingen en kinderen van personeelsleden die volgend jaar de overstap maken van het basis- naar het middelbaar onderwijs zich niet vroeger in te schrijven. Deze kinderen melden zich zoals iedereen online aan op het centraal aanmeldingssysteem vanaf april 2019. Ze hebben voorrang en zijn zeker van een plaats op onze school op voorwaarde dat ze SFI aanduiden als hun 1e schoolkeuze.
Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent
De inschrijvingsregeling voor neveninstromers blijft ongewijzigd en start op dinsdag 23 april 2019. Verdere informatie volgt nog.