Af van afval

Het seminarie ‘Vuile Handen’ in het 6e jaar heeft dit jaar een groots project op touw gezet. De opdracht was de afvalproblematiek in beeld brengen. De leerlingen moesten een onderzoeksvraag opstellen en antwoorden met kunst.

Het was een zeer leerrijk seminarie. In het begin was het wat moeilijk om aan de opdracht te beginnen omdat het begrip “vuile handen” heel ruim geïnterpreteerd kan worden. Na wat opzoekingswerk en advies kwamen de ideeën naar boven en kreeg ieder groepje wel een beeld van wat het wou realiseren. We hebben heel wat weken aan ons project mogen werken. Er werd gebruikgemaakt van plastieken flessen, afval, kauwgum … die we hebben opgespaard of uit de vuilnisbakken hebben gehaald. Het ging in dit seminarie niet zozeer om de creativiteit, maar wel om het besef van vervuiling en de samenwerking om er iets aan te doen. Op sommige donderdagen verliep het werk trager dan verwacht, maar uiteindelijk konden we na vele maanden met trots onze afgewerkte producten voorstellen aan de jury en aan onze medeleerlingen. Dankzij de hulp van mevrouw Plovie hebben de leerlingen hun project tot een goed einde gebracht. Het was eens iets anders, maar ik denk dat ik in naam van alle deelnemers mag zeggen dat dit een geslaagd seminarie was.

Phaebe Van Steenkiste, 6EMTB

20180125 Seminarie Vuile Handen