Columbus zoekt voorbij de grenzen van wat je kent naar wat je kan

Als leerlingen goede studiekeuzes willen maken, is het belangrijk dat ze een kwaliteitsvol studiekeuzeproces doorlopen. Columbus helpt laatstejaars om niet te snel te focussen op wat de studiekeuze zal zijn, maar vooral op hoe ze die keuze maken. Onze 6e-jaars namen de proef op de som op dinsdag 21 februari.

Zoals ook aangekondigd in de media namen onze 6 aso- en 6 tso-leerlingen op dinsdag 21 februari deel aan een nieuwe exploratietool voor jongeren. Dit instrument wil het studiekeuzeproces van onze laatstejaars versterken. Ook vorig schooljaar hoorde reeds een beperkte groep leerlingen tot het proefproject.

columbusroute

Zoals Columbus op jonge leeftijd op weg ging om de wereld te verkennen en hij die zelfs letterlijk in kaart bracht, zo betreden ook onze laatstejaars vaak onbekend terrein, verbreden ze telkens opnieuw hun horizon en ontdekken zij plaatsen waarvan zijzelf het bestaan niet eens kennen. De gelijkenis met hun studiekeuzeproces is duidelijk.

Columbus helpt de leerlingen om niet te snel te focussen op wat de studiekeuze zal zijn, maar vooral op hoe ze die keuze maken.
Tijdens deze test houdt men hen een wetenschappelijke, onafhankelijk onderbouwde spiegel voor zodat zij als individu inzicht verwerven in:

  • keuzetaken binnen hun studiekeuzeproces;
  • studievaardigheden;
  • affectieve factoren (interesse, motivatie, academisch zelfvertrouwen);
  • cognitieve vaardigheden (taal, wiskunde, redeneervermogen).

Benieuwd naar hun resultaten? Vanaf dinsdag 18 april kunnen ze hun persoonlijke feedbackrapport gedeeltelijk downloaden.
Samen met de klassenraad creëren we dan een motiverende en waarderende context waarin onze laatstejaars gestimuleerd worden om effectief in gesprek te gaan over deze feedback.

Meer weten? columbus.onderwijskiezer.be