Derde graad aso – studierichting wetenschappen-wiskunde

Je profiel

 • Je hebt een brede interesse en talent voor wiskunde en wetenschappen.
 • Je behaalde in de tweede graad zeer goede tot goede resultaten voor de vakken die de hoofdcomponenten vormen in de richting van jouw keuze.
 • Je bent nieuwsgierig en je wilt een antwoord zoeken of krijgen op heel wat vragen.
 • Je hebt voldoende wiskundige vaardigheden en capaciteiten.
 • Je kiest voor een richting omdat je talent en interesse hebt voor de hoofdcomponenten, niet omdat je een hoofdcomponent in een andere richting wilt vermijden.
 • Je moet kunnen bewijzen dat je inzicht hebt in de leerstof en zelfstandig genoeg kunt werken om problemen i.v.m. de leerstof op te lossen.
 • Je mikt op hogere studies en je wil hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de juiste leerhoudingen aanleren.

Wij bieden je

 • een uitgebreid pakket wetenschappen en wiskunde;
 • de kans om een stevige basis te ontwikkelen in het vak wetenschappen en heel wat mogelijkheden tot het uitvoeren van practica;
 • gevarieerde werkvormen gericht op zelfstandig werken en het gebruik van moderne media;
 • verdere training van belangrijke vaardigheden zoals zelfstandig werken, zin voor analyse en synthese, nauwkeurigheid, grondigheid, kritische zin, planning…;
 • een ruime keuze aan boeiende seminaries waarin de meeste vakoverschrijdende eindtermen aan bod komen.

Lessentabel 5e jaar

VAKKEN WEWI
godsdienst (katholieke) 2
aardrijkskunde 1
biologie 2
chemie 2
Duits 1
Engels 2
esthetica 1
Frans 3
fysica 2
geschiedenis 2
lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
seminarie 2
wiskunde 6
TOTAAL 32

Lessentabel 6e jaar

VAKKEN WEWI
godsdienst (katholieke) 2
aardrijkskunde 2
biologie 2
chemie 2
Engels 2
esthetica 1
Frans 3
fysica 2
geschiedenis 2
lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
seminarie 2
wiskunde 6
TOTAAL 32