Derde graad aso – studierichting economie

Je profiel

 • Je hebt een brede belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen.
 • Je hebt aanleg en belangstelling voor het structureren en verwerken van informatie.
 • Motivatie, diepgaand studeren en zelfcontrole zijn belangrijke attitudes.
 • Je behaalde in de tweede graad zeer goede tot goede resultaten voor de vakken die de hoofdcomponenten vormen in de richting van jouw keuze.
 • Je moet kunnen bewijzen dat je inzicht hebt in de leerstof en zelfstandig genoeg kunt werken om problemen i.v.m. de leerstof op te lossen.
 • Je mikt op hogere studies en je wilt hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de juiste leerhoudingen aanleren.

Wij bieden je

 • een uitgebreid pakket economie, talen en wiskunde, afhankelijk van de richting die je kiest;
 • een inzicht in de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden vanuit concrete maatschappelijke contexten;
 • een opleiding waarbij je vaardigheden verwerft om economische concepten kritisch te evalueren (bv. de rentewijzer van de Europese Centrale Bank);
 • gevarieerde werkvormen gericht op zelfstandig werken en het gebruik van moderne media;
 • verdere training van belangrijke vaardigheden zoals zelfstandig werken, zin voor analyse en synthese, nauwkeurigheid, grondigheid, kritische zin, planning…;
 • een ruime keuze aan boeiende seminaries waarin de meeste vakoverschrijdende eindtermen aan bod komen.

Lessentabel 5e jaar

VAKKEN EMT EWI
godsdienst (katholieke) 2 2
aardrijkskunde 1 1
biologie 1
chemie 1
Duits 2 1
economie 4 4
Engels 3 2
esthetica 1 1
Frans 4 3
fysica 1
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 2
Nederlands 4 4
seminarie 2 1
wiskunde 3 6
TOTAAL 32 32

Lessentabel 6e jaar

VAKKEN EMT EWI
godsdienst (katholieke) 2 2
aardrijkskunde 1 1
biologie 1
chemie 1
Duits 2
economie 4 4
Engels 3 2
esthetica 1 1
Frans 4 3
fysica 1
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 2
Nederlands 4 4
seminarie 2 2
wiskunde 3 6
TOTAAL 32 32