Derde graad tso – studierichting ondernemen en marketing (handel)

Je profiel

 • Je hebt aanleg voor bedrijfseconomie (commerciële activiteiten en administratieve verwerking van documenten) en aanleg voor vreemde talen.
 • Je kunt accuraat en geconcentreerd opdrachten uitvoeren.
 • Je hebt zin voor orde, nauwkeurigheid en stiptheid.
 • Je kunt zelfstandig werken met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je neemt een positieve houding aan tegenover veranderingen in de bedrijfswereld.
 • Je bent bereid tot permanente vorming.
 • Je neemt een flexibele houding aan ten opzichte van een wisselend takenpakket.
 • Je bent bereid tot contact en samenwerking.
 • Je beoogt een praktische opleiding maar met een voldoende basis om ook verder te studeren.

Wij bieden je

 • een actuele en polyvalente basisvorming zodat de doorstroming naar het hoger onderwijs vlot verloopt;
 • een commerciële vorming met aandacht voor marketing en aankoop- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau;
 • een administratieve vorming gericht op de afhandeling van de administratie en het voeren van een dubbele boekhouding van een handelsonderneming;
 • een opleiding in praktijkgerichte zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits vanuit concrete maatschappelijke contexten;
 • de ontwikkeling van ICT-vaardigheden binnen de verschillende professionele basispakketten van tekstverwerking en toegepaste informatica;
 • een pakket juridische vorming met de beginselen van burgerlijk recht, handelsrecht, sociale wetgeving en fiscaliteit;
 • Je voldoet aan de wettelijk vastgelegde criteria om het getuigschrift van de basiskennis van het bedrijfsbeheer te verkrijgen, zodat je je later kunt vestigen als zelfstandige.
Business education

Lessentabel 5e jaar

VAKKEN UREN
godsdienst (katholieke) 2
aardrijkskunde 1
bedrijfseconomie 9
Duits 2
Engels 3
Frans 4
geschiedenis 1
integrale projecten 1
lichamelijke opvoeding 2
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
wiskunde 3
TOTAAL 33

Lessentabel 6e jaar

VAKKEN UREN
godsdienst (katholieke) 2
aardrijkskunde 1
bedrijfseconomie 10
Duits 2
Engels 3
Frans 4
geschiedenis 1
lichamelijke opvoeding 2
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
wiskunde 3
TOTAAL 33