Derde graad tso – studierichting office management en communicatie (secretariaat-talen)

Je profiel

 • Je hebt een bijzondere aanleg voor de vier vaardigheden in het taalonderwijs: lezen en schrijven, luisteren en spreken.
 • Je legt graag contacten binnen en buiten het bedrijf.
 • Je kunt zelfstandig werken met een sterk verantwoordelijkheids gevoel.
 • Je kunt een opdracht correct en accuraat uitvoeren met aandacht voor normen en conventies.
 • Je hebt zin voor orde, nauwkeurigheid en stipheid.
 • Je neemt een positieve en flexibele houding aan ten opzichte van een wisselend takenpakket en opdrachtgevers.
 • Je bent bereid tot permanente vorming.
 • Je streeft vlotheid in stijl, voorkomen en etiquette na.
 • Je bent betrouwbaar, discreet en tactvol
 • Je beoogt een praktische opleiding maar met de mogelijkheid om ook verder te studeren.

Wij bieden je

 • een uitgebreid pakket vreemde talen met veel aandacht voor zakelijke communicatie vanuit concrete maatschappelijke contexten;
 • een grondige kennis van de taken die een management assistant uitoefent en van de organisatie van het secretariaat;
 • de nodige kennis om bedrijfsevenementen, vergaderingen en zakenreizen te organiseren en te ondersteunen;
 • gevarieerde werkvormen gericht op het afleiden van informatie uit mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • de ontwikkeling van ICT-vaardigheden binnen de verschillende professionele basispakketten van tekstverwerking en toegepaste informatica;
 • een pakket juridische vorming met de beginselen van burgerlijk recht, handelsrecht, sociale wetgeving en fiscaliteit;
 • Je krijgt de mogelijkheid om wekelijks 1 uur van het vak secretariaat in het Frans te volgen (CLIL: Content and Language Integrated Learning).
Business education

Lessentabel 5e jaar

VAKKEN UREN
godsdienst (katholieke) 2
aardrijkskunde 1
Duits 3
Engels + zakelijke communicatie 4
Frans + zakelijke communicatie 5
geschiedenis 1
lichamelijke opvoeding 2
natuurwetenschappen 1
Nederlands + zakelijke communicatie 5
recht 1
secretariaat 6
wiskunde 2
TOTAAL 33

Lessentabel 6e jaar

VAKKEN UREN
godsdienst (katholieke) 2
aardrijkskunde 1
Duits 3
Engels + zakelijke communicatie 4
Frans + zakelijke communicatie 4
geschiedenis 1
lichamelijke opvoeding 2
natuurwetenschappen 1
Nederlands + zakelijke communicatie 4
recht 2
secretariaat 5
integrale projecten (stage) 2
wiskunde 2
TOTAAL 33