Tweede graad aso – studierichting economie

Je profiel

 • Je hebt een brede belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen.
 • Je hebt aanleg en belangstelling voor het structureren en verwerken van informatie.
 • Je kan helder, logisch en kritisch denken.
 • Motivatie, diepgaand studeren en zelfcontrole zijn belangrijke attitudes.
 • In de eerste graad behaalde je goede tot zeer goede resultaten.
 • Je hebt een goed geheugen, maar ook voldoende inzicht.
 • Je mikt op hogere studies en je wilt hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de juiste leerhoudingen aanleren.
 • Je had aanleg en belangstelling voor het keuzevak 'Sociaal-economische Initiatie (SEI)', maar als je geen specifieke voorkennis hebt, vormt dat geen probleem.

Wij bieden je

 • een voorbereiding op het bedrijfsleven via een ruim pakket algemene economie en bedrijfseconomie;
 • een inzicht in de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden vanuit concrete maatschappelijke contexten;
 • het inzicht dat maatschappelijke problemen naast economische ook een ethische dimensie vertonen;
 • een opleiding waarbij je vaardigheden verwerft om economische concepten kritisch te evalueren (bv. de rentewijzer van de Europese Centrale Bank);
 • gevarieerde werkvormen gericht op zelfstandig werken en het gebruik van moderne media;
 • in de A-richting: een ruim pakket moderne talen en een degelijke kennis van wiskunde en algemene vakken;
 • in de B-richting: een degelijke kennis van talen en algemene vakken en een ruim pakket wiskunde als basis voor de doorstroming naar wiskundige richtingen;
 • je krijgt de mogelijkheid om wekelijks een uur van het vak economie in het Frans te volgen (CLIL: Content and Language Integrated Learning).

Lessentabel 3e jaar

VAKKEN A B
godsdienst (katholieke) 2 2
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 1 1
economie 4 4
Engels 3 3
Frans 4 4
fysica 1 1
geschiedenis 2 2
informatica 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 5 4
plastische opvoeding 1 1
wiskunde 4 5
TOTAAL 32 32

Lessentabel 4e jaar

VAKKEN A B
godsdienst (katholieke) 2 2
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 1 1
Duits 1 1
economie 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
fysica 1 1
geschiedenis 2 2
informatica 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
muzikale opvoeding 1 1
Nederlands 4 4
wiskunde 4 5
TOTAAL 32 32