praktische info

Inleveren huurboeken en bestelprocedure schoolboeken

Onze slogan ‘Vleugels voor jouw talent’ heeft zich in het voorbije schooljaar niet beperkt tot een paar mooie woorden, maar hij heeft het schooljaar gekleurd doorheen alle activiteiten met en van de leerlingen. U wilt uw kind ook volgend schooljaar van dit kwaliteitsonderwijs laten genieten. Een goede start in september hangt samen met een correct […]